Kwaliteit

Kwaliteit garandeert succes! Dat is overduidelijk in de ALUMAXX, JSA, Alassio, Pride and Soul en Bind reeksen.

Het succes van die merken is niet alleen het gevolg van een innovatief design en nieuwe ideeën over producten, maar is het ook dank zij een strenge kwaliteitscontrole.

Een continue screening van de interne en externe processen én onze sociale verantwoordelijkheid voor alle medewerkers in het productieproces zijn belangrijke onderdelen van ons kwaliteitsmanagement.


Dit onafhankelijke keurmerk bevestigt het naleven van REACH van Juscha producten.

DEKRA certificeert dat Jüscha® GmbH succesvol de REACH Compliance Management System heeft geïmplementeerd.


Reeds in het verleden heeft Jüscha® GmbH dit intern geïntroduceerd en adequate  processen en procedures heeft geïmplementeerd, waarvoor zij van DEKRA het zegel "Reach conformiteit van producten" heeft ontvangen in november 2012. Met de gecertificeerde methoden controleert Jüscha® GmbH de veiligheid van de chemische samenstelling van de producten van diens uitgebreide portfolio op transparante wijze.

De Europese Unie regelt de verordening, Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH). Fabrikanten en importeurs moeten aangeven in hoeverre er zorgwekkend gevaarlijk stoffen verwerkt worden in hun producten. DEKRA experten onderzochten producten, alsmede de verpakking van de merken Alumaxx, JSA, Alassio, Pride & Soul, Lightpak en bind. Dit REACH Compliance Management systeem zal ook in de toekomst worden toegepast voor nieuwe producten en leveranciers, evenals alle uitbreidingen van de lijst van grondstoffen van zeer ernstige bezorgdheid.

Klanten van Jüscha® GmbH profiteren van deze certificering door een hogere rechtszekerheid, omdat op verzoek van de klant, de consument, de vertegenwoordigers van klanten en niet-gouvernementele organisaties (NGO's) kunnen snel en betrouwbaar kunnen worden beantwoord.