Bescherming van de Gegevens

Bescherming van de Gegevens

Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Het verzamelen van persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadres) is zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan derden.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij het communiceren via e-mail) leemten kunnen in de beveiliging kunnen hebben. Een volledige bescherming van gegevens tegen ongeoorloofde toegang door derden is onmogelijk.

Het gebruik van de op grond van wettelijke verplichting gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van ongevraagde reclame en voorlichtingsmateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk verboden. De exploitanten van de sites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen in het geval van ongevraagde promotionele informatie, zoals spam en e-mails.